Social ansvarlighed har altid været en integreret del af vores organisation

FN’s verdensmål

– for bæredygtig udvikling hos Gadegaard Behandlingscenter

FN verdens mål

Vi skal stå sammen

Hvis der er en ting, vi støtter op om, er det, når vi som mennesker står sammen og arbejder for en god sag. Det gælder, uanset om vi taler om små grupper af mennesker, der står sammen, eller om vi taler om flere lande, der står sammen.

Vi har fokus på FN’s 17 verdensmål, fordi de er et udtryk for, at hvis vi som nationer står sammen og yder en fælles indsats, kan vi mindske nogle af de udfordringer, som vi globalt står over for.

Ingen skal stå alene

Det gennemgående princip i verdensmålene er, at ”ingen skal efterlades tilbage.” Det betyder, at de mennesker, som har det sværest, skal prioriteres først. Siden vi startede i 2007, har vores ambition været at hjælpe flest mulige af samfundets mest udsatte og psykisk sårbare på rette spor i livet.

Hos Gadegaard Behandlingscenter arbejder vi aktivt for, at vi kommer i mål med realiseringen af verdensmålene i 2030. Særligt seks af de 17 verdensmål, er vores fokus rettet på:

sundhed og trivsel

3. Sundhed og trivsel

Alle mennesker fortjener et sundt liv, hvor de trives.

Hos Gadegaard Behandlingscenter guider vi altid vores brugere, klienter og patienter hen imod en tilværelse, hvor det bliver en naturlig del af deres dagligdag at tage vare på såvel fysiske som psykiske sundhed.

kvalitets uddannelse

4. Kvalitetsuddannelse

Der er fokus på uddannelse som aldrig før. I Danmark er vi så heldige, at alle har muligheden for at tage en uddannelse. Hos Gadegaard Behandlingscenter støtter vi mennesker i den, til tider udfordrende, proces, det er at finde frem til, hvad de ønsker at beskæftige sig med i deres liv.Vores overbevisning er simpel: Uanset hvad du har i bagagen, fortjener du at få en uddannelse, hvis du har lyst til at tage en uddannelse. Derudover har vi vores eget uddannelsesforløb, som er med til at sikre vores medarbejdere og andre interessenter vedvarende læring.
økonomisk vækst

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Beskæftigelse har altid været en vigtig del af vores tilbud og aktiviteter. Uanset hvad vores brugere, klienter eller patienter kæmper med, forsøger vi at tydeligere og styrke deres ressourcer og kompetencer, så de kan få et arbejde, der passer til deres profil.

Vi hjælper psykisk sårbare med at komme i beskæftigelse, og vi giver hvert år en række udsatte mennesker både praktikforløb, fleksjobs og faste stillinger hos os. Arbejdsmarkedet bør inkludere alle, som er i stand til at varetage et arbejde.

mindre ulighed

10. Mindre ulighed

Ulighed gavner ingen. Derfor arbejder vi for at mindske uligheden mellem mennesker. Hos Gadegaard Behandlingscenter er det vigtigt for os at styrke inklusionen af udsatte mennesker.

Vi har gennem årene mødt mange mennesker, som har givet op på deres økonomi, og så har vi vist dem, at vi ikke giver op på dem. Vores erfaring siger os, at med den rette indsats kan langt de fleste få håbet tilbage og få styrket deres økonomiske og sociale situation.

fred og retfærdighed

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Hos Gadegaard Behandlingscenter har vi et stort fokus på både forebyggelse og resocialisering.

Ved at gribe ind i tide kan vi forebygge blandt andet kriminelle handlinger og derigennem styrke freden. Ved at resocialisere kriminelle og andre udsatte, kan vi forhindre, at mennesker fortsætter deres kriminelle løbebane.

Vi er gennemsigtige i alle vores indsatser, da vi tror på, at gennemsigtighed er med til at styrke kvaliteten i vores institutioner.

partnerskab

17. Partnerskab for handling

Jo flere der står sammen, jo større chance er der for, at vi får realiseret verdensmålene. Globaliseringen har gjort, at verden er mere forbundet, end den har været før, og det skal vi udnytte.

Vi har hele tiden for øje, hvordan vi kan etablere partnerskaber med andre organisationer, så vi kan styrke forholdene for, og behandlingen af, socialt udsatte og psykisk sårbare samt vidensdele på tværs af sektorer og fagområder og skabe innovative løsninger på de udfordringer, vi står over for